Estructura d’estudis

El màster consta de 60 ECTS totals, que es desenvoluparan al llarg d’un curs per la tarda per a estudiants a temps complet i de dos cursos per a estudiants a temps parcial.

El pla d’estudis s’estructura al voltant de mòduls de formació teòrica i metodològica, i mòduls de recerca aplicada, inclòs un mòdul optatiu de pràctiques externes.

La distribució de crèdits en base a la tipologia del mòduls és:
Obligatoris: 39
Optatius: 12
Treball Final de Màster: 9
Total: 60