Edicions anteriors

Història del màster
El Màster en Estudis Territorials i de la Població es programà per primera vegada el curs 2006-2007, però comptava amb el precedent, des del curs 1986-1987, desl estudis de Doctorat, on els cursos sobre anàlisi territorial ja tenien una notable presencia. El curs 2012-2013 es definí una nova articulació del programa d’estudis. Les assignatures del primer semestre es planifiquen de forma conjunta i s’aboquen a la realització d’un treball comú de palanificació i ordenació del territori. El 2016 el màster fou evaluat i va rebre el certificat d’excelència que atorga l’Agència de Qualitat Universitària (AQU) de la Generalitat de Catalunya als millors programes de formació de postgrau.

Projectes previs

Gestió territorial a les Illes Balears (cursos 2012 a 2015). Coordinador: Oriol Nel·lo
Gestió territorial als espais de les illes de  Formentera (turisme), Menorca (mobilitat) i la Serra de Tramuntana a Mallorca (paisatge).

Far de Punta Nati fondo-formentera2  lagos-de-mallorca

Diagnosi i planejament en un context de canvi socioambiental: la ciutat a l’any 2050 (cursos 2015 a 2018). Coordinador: David Saurí

Ciutats mitjanes de l’entorn metropolità de Barcelona: Sabadell, Terrassa i Mataró. Creació d’escenaris futurs -2050- i polítiques que s’han d’articular en el context del canvi climàtic actual.

4-03_P11 IMG_8217v1 20170608_12483911

Ciutat i vulerabilitat social: diagnosi i propostes d’intervenció als barris (cursos 2018 a 2021). Coordinador: Miguel Solana
En aquest cicle s’ha definit com escala d’anàlisi el barri, i un tema transversal, la vulnerabilitat social i les polítiques i actuacions que es puguin emprendre per corregir i revertí els processos de precarietat i pobresa. L’objectiu els tres proper anys serà elabora una serie de propostes per la planificació i la gestió dels espais urbans de L’Hospitalet de Llobregat, dins d’un context caracteritzat per unes transformacions demogràfiques, socials i urbanes particularment ràpides i per un agreujament de les problemàtiques socials i mediambientals. Els barris que s’han definit d’estudi són: Bellvitge / El Gornal (curs 2018-2019), La Florida/Les Planes (curs 2019-2020), Collblanc/La Torrassa (curs 2020 -2021).