Desenvolupament local i territorial

L’assignatura planteja l’anàlisi de les dinàmiques de desenvolupament econòmic urbà i regional i la seva vinculació amb l’ordenació del territori. El curs té dos objectius principals: la comprensió de la dinàmica del creixement i decadència territorial, i la implicació de les intervencions de planificació i ordenació. El context més ampli en el que s’emmarca el curs és la reestructuració actual de les economies locals i regionals dins del marc de la crisis, el canvi tecnològic accelerat, la internacionalització econòmica, així com els conflictes entre els interessos econòmics, socials i ecològics.