Projecte 2018-19: Àrea Metropolitana de Barcelona

Edició 2018-2019: Bellvitge / El Gornal. Ciutat i vulnerabilitat social: diagnosi i propostes d’intervenció als barrisCaptura de pantalla 2019-02-21 a las 8.40.49La setenea edició del Màster en Estudis Territorials i de la Població enceta un nou cicle amb una escala d’anàlisi del barri, i un tema transversal, la vulnerabilitat social i les polítiques i actuacions que es poden emprendre per fer-hi front. Amb el títol de “Ciutat i vulnerabilitat social: diagnosi i propostes d’intervenció als barris”. L’objectiu els tres propers anys serà elaborar una sèrie de propostes per a la planificació i la gestió dels espais urbans de L’Hospitalet de Llobregat, dins d’un context caracteritzat per unes transformacions demogràfiques, socials i urbanes particularment ràpides i per un agreujament de les problemàtiques socials i mediambientals. S’han seleccionat els següents barris d’estudi: Bellvitge/Gornal(2018-19), La Florida/Les Planes (2019-20), Torrassa/Collblanc (2020-21). Durant el primer semestre els mòduls del programa s’integren en la realització d’un treball conjunt que té com a objectiu l’anàlisi i la formulació de propostes i projectes d’ordenació territorial per a un àmbit geogràfic determinat.

Les quatre assignatures que conformen aquest primer semestre són Temes avançats en Estudis Territorials i de la Població; Planejament territorial; Sistemes d’Informació Geogràfica, Planejament i Paisatge; Ciutat i espais metropolitans. Durant el segon semestre es cursen les assignatures optatives, i el mòdul obligatori de Metodologia.

Durant aquest primer semestre es combinen les classes de cada assignatura i la programació d’un cicle de conferències amb un conjunt de tallers que ocupen 15 sessions de 4 hores, en què els estudiants, en grups de 4-5 persones, analitzen i realitzen les seves propostes i projectes. Durant la segona setmana d’octubre està prevista la realització del treball de camp que consistirà en la visita, acompanyada per explicacions de tècnics, experts i professors, de diferents aspectes sobre l’àrea d’estudi. És una sortida de camp obligatòria que es desenvoluparà en quatre jornades de matí i tarda.

És en aquest marc d’anàlisi que s’ha signat un conveni amb l’Ajuntament de l’Hospitalet per establir un marc de col·laboració per la setmana de treball de camp, i faciliti les dades sociodemogràfiques i cartogràfiques necessàries pel curs.


Presentacio_Treball_de_camp_METiP_1819El passat 30 de gener, al Centre Cívic Bellvitge-Gornal, es van presentar els treballs del projecte ‘Ciutat i Vulnerabilitat a L’Hospitalet’ elaborats pels estudiants

En la aquesta edició del Màster en Estudis Territorials i de la Població, l’exercici pràctic del programa troncal s’ha realitzat als barris de Bellvitge i el Gornal (L’Hospitalet de Llobregat), on s’han identificat les característiques urbanístiques, socials i mediambientals de determinats espais públics per després elaborar propostes de gestió d’aquests espais.

Aparició del MET a la Televisió de l’Hospitalet de Llobregat

Captura de pantalla 2019-02-15 a las 16.04.11


El METiP al Programa Aula de Televisió L’H

Reportatge de la presentació dels treballs del projecte ‘Ciutat i Vulnerabilitat a L’Hospitalet’ elaborats pels estudiants del METiP 18/19Captura de pantalla 2019-02-15 a las 16.35.39

hdr hdr hdr