Presentació pública i institucional

El passat dijous 30 de gener es va presentar a la regidora Lola Ramos Zafra de l’Hospitalet de Llobregat el projecte “Ciutat i vulnerabilitat social: diagnosi i propostes d’intervenció al barris de La Florida i Les Planes”, que ha elaborat el màster en Estudis Territorials i Planejament. Consulteu la nota de premsa

smart