Gestionant l’exposició al soroll a Europa.

La contaminació acústica representa un alt risc per a la salut humana i mediambiental. Aquesta comunicació presenta les dades actualitzades sobre el nombre de persones exposades a la contaminació acústica ambiental a Europa, així com un nou resum de les mesures que s’utilitzen en els Estats membres per a la gestió del soroll. El trànsit per carretera segueix sent, de llarg, la font més important de soroll ambiental, amb almenys 100 milions de persones exposades a alts nivells de soroll del trànsit que superen els valors referència de molèstia per soroll de la Unió Europea.

Poster Resum Soroll a Europa

Missatges principals:

  • La contaminació acústica continua sent un important problema de salut ambiental a Europa;
  • El trànsit rodat és la principal font de soroll ambiental, s’estima que 100 milions de persones estan afectades per nivells nocius. El soroll dels ferrocarrils, aeroports i la indústria també són fonts importants;
  • Els plans d’acció de gestió del soroll establerts pels Estats membres inclouen una àmplia gamma de mesures per a la millora i recuperació de la qualitat acústica. És a les ciutats on aquestes mesures se centren principalment en la gestió del trànsit per carretera i inclouen la utilització als carrers de paviment sonoreductor, la millora del trànsit i la introducció dels límits de velocitat més baixos;
  • El Programa General d’Acció de la Unió en matèria de Medi Ambient (7EAP) estableix l’objectiu que el 2020 la contaminació acústica a la UE disminueixi considerablement, apropant-se als nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Anàlisi de les mesures incloses en els plans d’acció de la Directiva 2002/49/CE per font de soroll i tipologia de mesura.

Action_plans

SSS! Setmana sense soroll, del 24 al 30 d’abril

Interfase UAB col·labora amb la 1a Setmana Sense Soroll.

La 1a Setmana Sense Soroll neix amb la voluntat d’arribar a aglutinar totes aquelles iniciatives promogudes, tant en l’àmbit públic com privat, sota un mateix lema ‘Silenci si us plau’ i uns mateixos objectius, entre els quals cal destacar:

  • Conscienciar a la ciutadania del problema de la contaminació acústica, especialment en l’àmbit urbà, dels seus efectes, i les seves possibles solucions. Fer veure a la ciutadania que n’és part del problema i part de la solució.
  • Treballar amb col·lectius específics, com els centres escolars, on el soroll pot dificultar l’aprenentatge.
  • Donar a conèixer, tant a la ciutadania com a les administracions, noves eines de gestió i control.
  • Impulsar la col·laboració entre administracions, amb diferents responsabilitats i/o competències en la matèria, per optimitzar recursos i poder oferir una solució més ràpida i eficaç.