Gestionant l’exposició al soroll a Europa.

La contaminació acústica representa un alt risc per a la salut humana i mediambiental. Aquesta comunicació presenta les dades actualitzades sobre el nombre de persones exposades a la contaminació acústica ambiental a Europa, així com un nou resum de les mesures que s’utilitzen en els Estats membres per a la gestió del soroll. El trànsit per carretera segueix sent, de llarg, la font més important de soroll ambiental, amb almenys 100 milions de persones exposades a alts nivells de soroll del trànsit que superen els valors referència de molèstia per soroll de la Unió Europea.

Poster Resum Soroll a Europa

Missatges principals:

 • La contaminació acústica continua sent un important problema de salut ambiental a Europa;
 • El trànsit rodat és la principal font de soroll ambiental, s’estima que 100 milions de persones estan afectades per nivells nocius. El soroll dels ferrocarrils, aeroports i la indústria també són fonts importants;
 • Els plans d’acció de gestió del soroll establerts pels Estats membres inclouen una àmplia gamma de mesures per a la millora i recuperació de la qualitat acústica. És a les ciutats on aquestes mesures se centren principalment en la gestió del trànsit per carretera i inclouen la utilització als carrers de paviment sonoreductor, la millora del trànsit i la introducció dels límits de velocitat més baixos;
 • El Programa General d’Acció de la Unió en matèria de Medi Ambient (7EAP) estableix l’objectiu que el 2020 la contaminació acústica a la UE disminueixi considerablement, apropant-se als nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Anàlisi de les mesures incloses en els plans d’acció de la Directiva 2002/49/CE per font de soroll i tipologia de mesura.

Action_plans

SSS! Setmana sense soroll, del 24 al 30 d’abril

Interfase UAB col·labora amb la 1a Setmana Sense Soroll.

La 1a Setmana Sense Soroll neix amb la voluntat d’arribar a aglutinar totes aquelles iniciatives promogudes, tant en l’àmbit públic com privat, sota un mateix lema ‘Silenci si us plau’ i uns mateixos objectius, entre els quals cal destacar:

 • Conscienciar a la ciutadania del problema de la contaminació acústica, especialment en l’àmbit urbà, dels seus efectes, i les seves possibles solucions. Fer veure a la ciutadania que n’és part del problema i part de la solució.
 • Treballar amb col·lectius específics, com els centres escolars, on el soroll pot dificultar l’aprenentatge.
 • Donar a conèixer, tant a la ciutadania com a les administracions, noves eines de gestió i control.
 • Impulsar la col·laboració entre administracions, amb diferents responsabilitats i/o competències en la matèria, per optimitzar recursos i poder oferir una solució més ràpida i eficaç.

European Topic Centre on Air Pollution and Climate Change Mitigation (ETC/ACM)

The European Topic Centre on Air Pollution and Climate Change Mitigation (ETC/ACM) is a consortium of 14 partner organisations in 10 European countries that supports the European Environment Agency (EEA) in Copenhagen.

The main task of ETC/ACM is to assist EEA in supporting EU environmental policy and legislative frameworks and to allow for adequate responses to emerging needs. Such support involves improving the reporting of monitoring and inventory data, information dissemination, and integrated assessments. To this end ETC/ACM analyses in a balanced way the causality chain of environmental policy making: Driving forces, Pressures, State, Impacts and Responses (DPSIR).

The ETC/ACM activities focus on following main policy processes and frameworks:

 • Climate change mitigation and energy pollution (with reference to EU’s Climate Action)
 • Air pollution, transport and noise
 • Industrial pollution

More information about the ETC/ACM can be found in: http://acm.eionet.europa.eu/about_etcacc

Interfase-UAB  is one of the 14 partner organizations, and it is responsible of the provision of support to EEA, the Member States and the EEA member countries under the Eionet network and collaborating countries on the environmental noise field.

The main tasks consist in supporting the collection of noise data reported under the Environmental Noise Directive (END) and its quality checking for further assessment and dissemination.

New contract between EEA and ETC/ACM Consortium

ETCACM_logo2

The European Topic Centre on Air Pollution and Climate Change Mitigation (ETC/ACM) and the European Environment Agency (EEA) negotiated the third yearly contract to start in January 2016.

The SGR-Interfase team leads the tasks related to environmental noise in the ETC/ACM Consortium.

The main tasks to be accomplished in 2016 are focused on the management and quality check and quality control of the noise data delivered by the EEA Member States in compliance with the information required by the Environmental Noise Directive (END) and its publication in a new noise viewer that will be available at the end of the year.

The second main focus of the work being developed by the SGR-Interfase team is the assessment at European level of all the available information related to environmental noise, in order to evaluate the state-of-the-art at European level and assess potential improvements from the current situaion to the upcoming future. This part is mainly going to be achieved by the update of the yearly indicators on environmental noise at EEA level and the assessment reports developed every two years on this topic by the EEA, which includes other aspects such as noise management, noise action plans or health impact assessment due to noise exposure.

New topics that are going to be addressed in 2016 are focused on estimating the population living outside the areas covered by the END that could be potentially exposed to high levels of noise and also on methodologies to forecast noise exposure by 2020, 2030 or 2050.