Supervised Masters theses

Carrillo Hurtado, Patricia (2016). Descentralización y medioambiente: una revisión de la literatura sobre América Latina. Advisor: Antònia Casellas (Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona). Official Master’s Degree in Interdisciplinary Studies in Environmental, Economic and Social Sustainability. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) – Universitat Autònoma de Barcelona.

Chávez Quintero, Vanessa (2016). El espacio vivido versus el espacio planificado en el centro histórico de Barcelona. Advisor: Antònia Casellas (Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona). Official Master’s Degree in Interdisciplinary Studies in Environmental, Economic and Social Sustainability. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) – Universitat Autònoma de Barcelona.

Guarneri, Giorgio (2016). The case of Tor Marancia: Environmental and Juridical Approaches to shed light on this abandoned agro-roman area. Advisor: Dra. Isabel Pont Castejón (Departament de Dret Públic i Ciències Històrico-jurídiques, Universitat Autònoma de Barcelona). Official master’s degree in Interdisciplinary Studies in Environmental, Economic and Social Sustainability. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) – Universitat Autònoma de Barcelona.

Molina, Marta (2016). Percepcions sobre la política pública costanera a Espanya: El cas de Catalunya. Advisor: Eduard Ariza Solé (Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona). Official Master’s Degree in Interdisciplinary Studies in Environmental, Economic and Social Sustainability. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) – Universitat Autònoma de Barcelona.


Brose, Eleonora (2015). Transposing the European Directive 2014/95/EU: A legal approach for transparency of social and environmental reporting of companies formatted for submission to the journal Business & Politics. Advisor: Dra. Isabel Pont Castejón (Departament de Dret Públic i Ciències Històrico-jurídiques, Universitat Autònoma de Barcelona). Official master’s degree in Interdisciplinary Studies in Environmental, Economic and Social Sustainability. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) – Universitat Autònoma de Barcelona.

Castañeda Muñoz, Mónica (2015). Gobernanza neoliberal de los vacíos urbanos? Análisis de tres espacios verdes de uso temporal en el área metropolitana de Barcelona. Advisor: Antònia Casellas (Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona). Official Master’s Degree in Interdisciplinary Studies in Environmental, Economic and Social Sustainability. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) – Universitat Autònoma de Barcelona.

Simó, Meritxell (2015). La estrategia de peatonalización y la crisis del comercio local: El caso de estudio del municipio de Malgrat de Mar. Advisor: Antònia Casellas (Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona). Official Master’s Degree in Interdisciplinary Studies in Environmental, Economic and Social Sustainability. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) – Universitat Autònoma de Barcelona.


Morton, Janie (2014). Interdisciplinary study of fisheries in the Costa Brava Eduard Ariza Solé (UAB) (NorthWestern Mediterranean coast): the ecological, social economic and political dimensions. Advisor: Eduard Ariza Solé (Departament de Geografia – Universitat Autònoma de Barcelona). International Master of Science in Marine Biodiersity and Conservation (EMBC+). Ghent University, University of Bremen, University of Algarve, University of Pierre and Marie Curie – Paris 6, University of Oviedo, Klaipeda University, Galway Institute of Technology.

Ylla, Joan (2014). Anàlisi dels efectes ambientals de les activitats econòmiques als ecosistemes marins del golf de Roses: Governança, pressions i impactes. Advisors: Bernat Hereu (Universitat de Barcelona), Eduard Ariza Solé (Departament de Geografia – Universitat Autònoma de Barcelona). Official master degree in Ecology, Management and and Restoration of Natural Environment. Universitat Barcelona.


Morisseau, François (2011). North Adriatic Sea Marine Protected Areas, assessment of current situation, potential pressures and synergies in an ICZM context. Advisors: Françoise Breton Renard (Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona), Christel Lefrancois (Université de La Rochelle). Master2 AIE: Approché Integrée des Ecosystèmes Littoraux. Université de La Rochelle.

Fernandez, Laurent (2011). Accaparement des terres en Afrique: Etude préliminaire. Détection de hot-spots à partir d’images satellites basse resolution. Advisors: Françoise Breton Renard (Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona), Agustín Lobo Aleu (Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera/CSIC). Master 2 SIGMA (Geomatique), Université de Toulouse le Mirail / École National Supérieure d’Agronomie de Toulouse.


Català-Gomis, A. (2010). Estat de la qüestió de l’Eix Mediterrani ferroviari de mercaderies en l’àmbit dels Països Catalans i la seva connexió amb Europa. Advisor: Antoni Durà Guimerà. (Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona). Official Master’s Degree in Regional and Population Studies. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Geografia.

Cervera-Arbona, J.A. (2010). Comarques Centrals Valencianes. Una nova escala de planejament territorial al País Valencià? Advisor: Antoni Durà Guimerà (Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona). Official Master’s Degree in Regional and Population Studies. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Geografia.

Pliskovà, Simona (2010). El procés de regionalització a la República Txeca. Advisor: Antoni Durà Guimerà (Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona). Official Master’s Degree in European Integration. Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Dret.


Ubach-Pérez, Raquel (2009). Assessing the sensitivity of niche breadth to reflect community specialization. The case of birds and agricultural land use changes. Advisors: Francesc Mezquita (Universitat de València), Jaume Fons Esteve (ETC/LUSI, Universitat Autònoma de Barcelona). Official Master Degree in Biodiversity, Conservation and Evolution – option Ecosystems Conservation. Universitat de València.


Ridolfi, Elena (2008). Integrated Coastal Zone Management: Assessing of Policy and Planning in European Union, Mediterranean Basin and Italy. Advisors: Virginio Bettini (Istituto Universitario di Architettura di Venezia), Françoise Breton Renard (Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona). Urban Planning and Environmental Policies (European Joint Master’s Degree). Istituto Universitario di Architettura – Università di Venezia (IUAV), Università di Architettura di Sassari and Universitat Autònoma de Barcelona.


Chelleri, Lorenzo (2007). Evaluating the feasibility analysis of vulnerability and adaptation on coastal areas due to the climate change. Advisor: Françoise Breton Renard (Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona). Urban Planning and Environmental Policies (European Joint Master’s Degree). Istituto Universitario di Architettura – Università di Venezia (IUAV), Università di Architettura di Sassari and Universitat Autònoma de Barcelona.


Logar, Ivana (2006). Tourism and the environment: assessing instruments for more sustainable tourism. The case of Crikvenica, Croatia. Advisors: Joan Martínez Alier (ICTA, Universitat Autònoma de Barcelona), Françoise Breton Renard (Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona). Master degree in Environmental Sciences, option Ecological Economics and Environmental Management. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) – Universitat Autònoma de Barcelona.

Oliveras-González, Xavier (2006). La construcció del sistema urbà de Manresa com a territori innovador: el Parc Tecnològic de la Catalunya Central. Advisor: Antoni Durà Guimerà (Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona). Doctorate studies in Geography. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Geografia.


Cuadrado-Ciuraneta, Sergi (2005). Transformacions recents a la ciutat dispersa: noves formes urbanes a la plana de l’Alt Empordà. Advisors: Elena Estalella Boadella (Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona), Antoni Durà Guimerà (Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona). Doctorate studies in Geography. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Geografia.


Sempere-Roig, Jordi (2002). El paper de la pagesia en la gestió del territori al Delta del Llobregat (1950-2000). Advisors: Antoni Francesc Tulla Pujol (Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona), Françoise Breton Renard (Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona). Doctorate studies in Geography. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Geografia.


Sanjuan-García, Marc (2000). Participació i sostenibilitat en la gestió d’espais naturals: entre la moda i la confusió, entre la desvirtuació i el repte: cap a un nou model de protecció del territori i d’implicació ciutadana. Supervisors: Antoni Francesc Tulla Pujol (Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona), Françoise Breton Renard (Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona). Doctorate studies in Geography. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Geografia.

Oller-Belmonte, Roser (2000). Petits aiguamolls mediterranis i desenvolupament sostenible: el canvi ambiental a la costa baixa del Garraf. Advisor: Françoise Breton Renard (Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona). Doctorate studies in Geography. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Geografia.


Miralles-Sabadell, Eulàlia (1999). Costes baixes sorrenques, territori i societat: cap a una gestió integrada i sostenible dels sistemes de platja. Advisor: Françoise Breton Renard (Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona). Doctorate studies in Environmental Sciences. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Geografia.

Borràs-Ferran, Josep (1999). Perspectivas de desarrollo sostenible en la comarca del Pallars Jussà. Advisors: Antoni Francesc Tulla Pujol (Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona), Françoise Breton Renard (Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona). Doctorate studies in Geography. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Geografia.


Romagosa-Casals, Francesc (1998). La dimensió humana de les zones humides. Una aproximació des de la Geografia. Advisor: Françoise Breton Renard (Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona). Doctorate studies in Geography. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Geografia.


Casado-Casado, Lucía (1996). Las relaciones interadministrativas de colaboración en materia ambiental. Especial referencia a los sectores de residuos y costas. Advisor: Isabel Pont Castejón (Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques, Universitat Autònoma de Barcelona). Doctorate studies in Law. Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Dret.

Comments are closed.