PhD Theses

Berzi, Matteo (2017). La via transfronterera del desenvolupament local endogen. Reflexions teòriques i estudis empírics als Pirineus i als Alps. Directors: Dr. Antoni Durà Guimerà (Universitat Autònoma de Barcelona), Dra. Margarita Castañer  (Universitat de Girona). Date of defense: 2017-09-18. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Geografia.

Marfull Pujadas, Andreu (2017). La Llei de Plusvàlua Urbanitzadora i la urbanització marginal a Sant Andreu del Palomar, Barcelona. Director: Dra. Maria Antònia Casellas Puigdemasa (Universitat Autònoma de Barcelona). Date of defense: 2017-03-31. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Geografia.


Touré-Sene, Elhadji Oumar (2016). Enfoque ecosistémico del territorio para una gestión integrada del delta del río Senegal. Directors: Dra. Françoise Breton Renard (Universitat Autònoma de Barcelona), Dr. Francesc Romagosa Casals (Universitat Autònoma de Barcelona). Date of defense: 2016-12-16. Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA).


Peña-Alonso, Carolina (2015). Diseño y aplicación de indicadores de vulnerabilidad y calidad para playas y dunas de canarias. una propuesta metodológica. Directors: Dr. Eduard Ariza Solé (Universitat Autònoma de Barcelona), Dr. Luis Francisco Hernández Calvento (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), Dra. Emma Pérez-Chacón Espino (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria). Date of defense: 2015-12-11. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Facultad de Ciencias del Mar.

Dot Jutglà, Esteve (2015). La ciutat emprenedora en un context de crisi urbana: la capacitat d’adaptació del projecte 22@Barcelona (2000-2013). Directors: Dra. Montserrat Pallarés Barberà (Universitat Autònoma de Barcelona), Dra. Maria Antònia Casellas Puigdemasa (Universitat Autònoma de Barcelona). Date of defense: 2015-07-23. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Geografia.


Nowell, Megan Sarah (2014). The application of Landscape Ecology Techniques for managing disturbed Mediterranean coastal seascapes. Director: Françoise Breton Renard (Universitat Autònoma de Barcelona). Date of defense: 2014-07-15.  Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia.


Li, Shuzhen (2013). High-tech products, innovation and competitiveness: The case of MIP-TEDA in Tianjin (China, 1996-2012). Directors: Dra. Antònia Casellas Puigdemasa (Universitat Autònoma de Barcelona), Dra. Montserrat Pallarés Barberà (Universitat Autònoma de Barcelona). Date of defense: 2013-12-13. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Geografia.


Chelleri, Lorenzo (2012). Worban resilience and (un)sustainability. Exploring the nexus between resilience and urban systems. Directors: Dra. Françoise Breton (Universitat Autònoma de Barcelona), Dr. David Saurí Pujol (Universitat Autònoma de Barcelona),  Dr. Thorsten Schuetze (Sungkyunkwan University, Suwon, Seul, South Corea). Date of defense: 2012-09-07. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Geografia.

Cuadrado-Ciuraneta, Sergi (2012). La metropolitanització a la plana de l’Alt Empordà. Exemple d’un nou model territorial a catalunya. Director: Dr. Antoni Durà Guimerà (Universitat Autònoma de Barcelona), Dra. Helena Estalella Boadella (Universitat Autònoma de Barcelona). Date of defense: 2012-09-06. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Geografia.


Oliveras-González, Xavier (2009). La construcció metageogràfica de l’arc mediterrani. Director: Dr. Antoni Durà Guimerà (Universitat Autònoma de Barcelona). Date of defense: 2009-06-20. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Geografia.


Nieto-Moreno, Juan Emilio (2007). El régimen jurídico de la evaluación ambiental de planes y programas. Director: Dra. Isabel Pont Castejón (Universitat Autònoma de Barcelona). Date of defense: 2007-12-10. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret, Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques.

Romagosa-Casals, Francesc (2007). Els aiguamolls de l’Empordà: Un paisatge en transformació. Director: Dra. Françoise Breton Renard (Universitat Autònoma de Barcelona). Date of defense: 2007-10-03.  Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Geografia.

Comments are closed.