Gestionant l’exposició al soroll a Europa.

La contaminació acústica representa un alt risc per a la salut humana i mediambiental. Aquesta comunicació presenta les dades actualitzades sobre el nombre de persones exposades a la contaminació acústica ambiental a Europa, així com un nou resum de les mesures que s’utilitzen en els Estats membres per a la gestió del soroll. El trànsit per carretera segueix sent, de llarg, la font més important de soroll ambiental, amb almenys 100 milions de persones exposades a alts nivells de soroll del trànsit que superen els valors referència de molèstia per soroll de la Unió Europea.

Poster Resum Soroll a Europa

Missatges principals:

  • La contaminació acústica continua sent un important problema de salut ambiental a Europa;
  • El trànsit rodat és la principal font de soroll ambiental, s’estima que 100 milions de persones estan afectades per nivells nocius. El soroll dels ferrocarrils, aeroports i la indústria també són fonts importants;
  • Els plans d’acció de gestió del soroll establerts pels Estats membres inclouen una àmplia gamma de mesures per a la millora i recuperació de la qualitat acústica. És a les ciutats on aquestes mesures se centren principalment en la gestió del trànsit per carretera i inclouen la utilització als carrers de paviment sonoreductor, la millora del trànsit i la introducció dels límits de velocitat més baixos;
  • El Programa General d’Acció de la Unió en matèria de Medi Ambient (7EAP) estableix l’objectiu que el 2020 la contaminació acústica a la UE disminueixi considerablement, apropant-se als nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Anàlisi de les mesures incloses en els plans d’acció de la Directiva 2002/49/CE per font de soroll i tipologia de mesura.

Action_plans

Leave a comment