Institut Cartogràfic de Catalunya

 Creació d'un servidor de mapes OGC de gestió de les fotografies
 aèries (SIFOTO) de l'Institut Cartogràfic de Catalunya

veure presentació

Sonia Ambrós Albesa 

 

 Autoritat del transport metropolità

 Desenvolupament d'una aplicació per a l'automatització de la
 simbolització d'elements del transport

veure presentació

Maria Busquets i Feu 

 

 Diputació de Barcelona. P.N. de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac

 Desarrollo de una aplicación para la gestión de la Fauna y flora del
 Parque de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

veure presentació

Ana catarina Cardoso da Luz 

 

 Generalitat de Catalunya,Departament de Política Territorial i Obres Públiques

 Estructuració de la informació urbanística disponible a Catalunya,
 i publicació en entorn web

veure presentació

Artur Ces Sánchez 

 

 Ajuntament de Ripollet

 Aplicació Mapserver per a la gestió de les llicències d'obres
 públiques

veure presentació

Styliani Christakopoulou 

 

 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

 Suport a l'estructuració de dades, anàlisi de xarxes i presentació
 cartogràfica de resultats del Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell

veure presentació

Francesc Coll Pujol 

 

 Consell Comarcal del Vallès Occidental

 Estructuració de la cartografia del Consell Comarcal del Vallès
 Occidental i disseny funcional d'un servidor de mapes

veure presentació

Albert Escayol Fernández 

 

 Estudi Ramon Folch, Gestió i Comunicació Ambiental S.L

 Pla Director del Pla de l'Estany, estructuració, representació
 i propostes d'anàlisi.

veure presentació

Pablo Fernández Somoza 

 

 INTRA S.L

 L'accidentalitat de la motocicleta a Catalunya. Diagnosi de la
 situació actual. Trienni 2003-2005

veure presentació

Diego Gómez Matarranz 

 

 Consorci del Parc de Collserola

 Creació del plànol guia digital del Parc de Collserola

veure presentació

Daniel Illa Montserrat 

 

 Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local

 Millores en la gestió d'usuaris i el seu accés a la informació
 de l'aplicació SITMUN

veure presentació

Nuria Martínez Miguel 

 

 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

 Desenvolupament d'una aplicació per a l'actualització
 automatitzada del parcel·lari cadastral i el planejament
 urbanístic del municipi.

veure presentació

Oscar Membiela Santana 

 

 Diputació de Barcelona. Parc Natural del Montseny

 Elaboració d'una aplicació per a la gestió del patrimoni del Parc
 Natural del Montseny

veure presentació

Xavier Rayo Sarrias 

 

 Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

 Creación e implementación del sistema de informació catastral
 del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès

veure presentació

Gonzalo Ruiz Ropero 

 

 Gas Natural

 Creació d'un servidor de mapes OGC de visualització de la
 cartografia de Gas Natural

veure presentació

Elena Sauleda Serra