presentació Projectes Finals i acte de cloenda
dimarts, 20 de juliol 2016, 9.30 - 13.00 h.


Sala d'actes, Facultat Filosofia i Lletres
Edificio B
, Campus UAB, 08193 BELLATERRA

 INTRA consultors de mobilitat

 Aplicación de herramientas SIG para el estudio de transporte a demanda en la comarca del Maresme, Barcelona

Ana Lucía Aspillaga de Páramo 

 

 PCOT, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

 Exploració de les limitacions, usos i possibilitats d'explotació de les dades dels sensors tèrmics hiperespectrals

Gemma Banchs Burguès 

 

 DARES TECHNOLOGY S.L.

 Treballs de prospecció per a l'explotació de productes/serveis derivats de l'ús d'imatges Sentinel-1

Pol Fornés LLobet 

 

 PCOT, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

  Definició de productes potencials de valor afegit derivats de Sentinel-2

Aitor Guerrero Soliva 

 

 Balam Ingeniería de Sistemas,S.L (BALAMIS)

  Anàlisi de la viabilitat de nous radiòmetres per a la monitorització del paviment de la via pública

Narcís Ponce Callarisa 

 

 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

  Creació d'un SIG amb visor web en base a Instamaps pel seguiment geològic i geotècnic de la xarxa ferroviària de FGC

Albert Acedo Sánchez 

 

 Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)

  Creació d'una infraestructura de càlcul de rutes per a l'anàlisi espacial de resultats estadístics

Gabriel Garcies Ramon 

 

 UAB, Oficina de Medi Ambient

  Atles Electrònic de la Guia d'ocells del Campus de la UAB

Javier Hernández Pérez 

 

 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

  Migració a aplicació web de l'aplicació d'escriptori de suport a l'elaboració dels informes tècnics perceptius sobre les activitats d'ús públic en el Parc Natural de la Serra de Collserola

Marc Rodríguez Rosell 

 

 Open Traffic System S.L

  Desarrollo de una aplicación Android para la identificación de elementos urbanos

Elisa Ruiz Fernández