presentació Projectes Finals i acte de cloenda
divendres 13 de març 2015

 Generalitat de Catalunya – Departament d'Interior

 Adaptació de GeoNetwork per gestionar metadades

veure presentació

Humbert Juanias Garcia 

 

 INTRA consultors de mobilitat

 Estudis de Trànsit associats a la redacció dels Plans Zonals
 del Garraf i el Maresme

veure presentació

Francisco Vicente Fernández 

 

 Fundació Catalunya-La Pedrera

 Anàlisi, estructuració, desenvolupament i implementació
 d’eines SIG per a la millora de la gestió de la informació
 espacial

veure presentació

Alexandre Suau Martínez 

 

 Sistemes d’informació territorial i posicionament (SITEP)

 Estudio y desarrollo de una aplicación para simbolización de
 puntos, líneas y polígonos generados en ficheros SLD

veure presentació

Guilherme Melo Barroso 

 

 Consorci del Besòs

 Blauet: Buscador “serveless” de proyectos del Consorci del Besòs.

veure presentació  

Raül Sánchez García 

 

 Consorci del Museu de Ciències Naturals

 Desenvolupament d’un visor de dades dinàmic i d’un sistema
 de càlcul de rutes òptimes per la zona de Can Catà

veure presentació

Pol Guerrero Sanahuja 

 

 Àrea d’Arquitectura UAB

 Aplicació per a la visualització i anàlisi de les superfícies
 construïdes i planejament urbanístic del campus de la UAB

veure presentació  

Josep Oriol Carol Gres 

 

 Solucions Geogràfiques

 Desenvolupament d’una aplicació web per la gestió de les
 dades d’una explotació vitivinícola

veure presentació

Judit Mujal Traserra 

 

 Departament de Geografia UAB

 Percepcions del futur augmentat: ús de les TIC i espais
 urbans oberts en el desenvolupament d’un urbanisme sostenible

veure presentació

Pau March Casañas 

 

 Thigis – serveis Ambientals

 Comunica & repara: desenvolupament d’un sistema per detectar
 i gestionar el mobiliari públic integrat per una APP mòbil, un visor
 web i un gestor web de la base de dades

veure presentació

Daniel Hernández López