presentació Projectes Finals i acte de cloenda
divendres, 14 de març 2014
Programa acte de cloenda i presnetació projectes finals

 Consorci del Besòs

 Disseny i preparació de la base cartogràfica per al visor web
 del Consorci del Besòs

veure presentació

Sara Carles Fornós 

 

 Brico Depot

 Aplicació per l’actualització de dades de venda per isocrona
 i anàlisi de correlació entre el nivell de despesa i tipologia
 d’habitatge

veure presentació

Aitor Jiménez Payo 

 

 Generalitat de Catalunya – Direcció General de Protecció Civil

 Creació d’un Sistema d’Informació i una aplicació web per
 la visualització i consulta de plans de Protecció Civil

veure presentació

Albert Prat Calvo 

 

 Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA)

 Desenvolupament d’una plataforma per a el control del PRRS.
 Base de dades i visor SIG web

veure presentació

David Bejar Tafall 

 

 Consorci de Salut i Sanitat de Catalunya

 Creación de una aplicación web para la visualización y consulta
 de datos sobre la oferta sanitaria de la República Dominicana.
 Aplicación al mapa sanitario

veure presentació

Marta Andreu Espuña 

 

 Ajuntament de Girona - UMAT

 Servei de rutes basat en Open Source Routing Machine

veure presentació

Gilbert Roma Solà 

 

 Jardí Botànic de Barcelona

 Desenvolupament d’un visor web pel Banc de Llavors
 del Jardí Botànic de Barcelona

veure presentació

José Antonio Roselló Serra 

 

 TIC Mallorca

 Desenvolupament de visor web per a consulta de guia urbana
 única dels municipis de Mallorca

veure presentació

Ester Abellà Masdeu 

 

 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

 Aplicación para dispositivos móviles destinada a usuarios del
 Parc Natural de la Serra de Collserola

veure presentació

Patricia García Rodríguez 

 

 Thigis – serveis Ambientals

 Sistema d’Informació Geogràfica per localització i visualització
 d’espècies invasores al Delta de l’Ebre

veure presentació

Adrià Jaime Torres 

 

 Museu de Ciències Naturals de Barcelona

 Desenvolupament d’un Sistema d’Informació Geogràfica i d’una
 aplicació mòbil de consulta i recollida de dades

veure presentació

Victor Pinell Milian 

 

 Centre d’Estudis de Transport de la Mediterrània Occidental (CETMO)

 Aplicación SIG en el Centro de Estudios de Transporte
 para el Mediterráneo Occidental

veure presentació

Esteban Andrés Pineda Flores