presentació Projectes Finals i acte de cloenda
divendres, 16 de març 2012
Programa acte de cloenda i presnetació projectes finals

 PROGESS, Projectes i Gestió de Serveis Socials

 Sistema de información Geográfico para visualización y consulta
 de datos del servicio de inserción social del Ayuntamiento de
 Barcelona

veure presentació

Karla A. Yadira Sacoto 

 

 Autoritat del Port de Barcelona

 Disseny d'un sistema d'informació d'actuacions geotemàtiques
 en l'àmbit de l'Autoritat Portuària de Barcelona

veure presentació

Francesc X. Castelltort Aiguabella 

 

 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

 Desenvolupament de seqüències en l’entorn Cybertracker per
 a la presa de dades de camp amb el receptor GPS Juno SC de
 Trimble i integració de dades amb el SIG corporatiu del Parc
 de Collserola

veure presentació

Mauri Arévalo Amaya 

 

 Semiconductores y Sistemas, SA (SEYS)

 Disseny, desenvolupament i implementació d’una solució web
 d’inventari per a la gestió de diferents àmbits d’estudi (Parcs,
 Jardins, Platges i mobiliari urbà)

veure presentació

Joan Manuel López Chaveinte 

 

 AudingIntresa S.A.

 Disseny i desenvolupament d’una aplicació web de mapes amb
  programari lliure per la consulta d’informació geogràfica

veure presentació

Joan B. Canyelles Bestard

 

 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

 Estudi del potencial de les polítiques regionals en el planejament
 sostenible de la mobilitat. Anàlisi a partir de la generació
 d’escenaris a la RMB

veure presentació

Pau de Soto Cañamares 

 

 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

 Anàlisi de la sostenibilitat del creixement urbà a escala
 megaregional en l’àmbit euro-mediterrani

veure presentació

Montserrat Valero Aguilar 

 

 Ajuntament de Malgrat de Mar

 Servidor municipal de datos espaciales con capacidad para WMTS
 Aplicación al Callejero Municipal de Malgrat de Mar

veure presentació

Íñigo Gutiérrez San Martín 

 

 ETC-SIA, Centre Temàtic Europeu d’Informació i Anàlisi Espacial

 Creación de una aplicación web para geolocalizar bases de datos
 utilizando tecnologías Open Source

veure presentació

Jorge López Pérez 

 

 Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció, LIGIT

 Creating a Web GIS application for inventory management.
 Case study: recreational parks and gardens

veure presentació

Ndapewa Fenny Nakanyete 

 

 Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

 Creació de la base de dades per a la evacuació de les
 urbanitzacions de Cerdanyola del Vallés en cas d’incendi forestal
 (Montflorit)

veure presentació

Míriam Madueño Fernández 

 

 Ajuntament de l'Escala

 Disseny i desenvolupament d’una aplicació web basada en
 programari lliure per a la gestió dels expedients d'obra menor

Juan Manuel López López 

 

 Consorci d'Ardenya-Cadiretes

 Creació d’un visor web basat en software lliure per al Consorci
 d’Ardenya-Cadiretes

veure presentació

Àlex Margelí Völp 

 

 

 

 SIG & Smartphones. Portal de Biodiversidad

veure presentació

Sebastian O. Pérez Carroza 

 

 Tecnosylva, s.l.

 EMERTIC. Tecnologías para la gestión de información de emergencias

veure presentació

Óscar Pérez Pérez 

 

 Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat

 Modelització i estructuració del Sistema d’Informació i Gestió
 AgroTerritorial del Parc Agrari del Baix Llobregat i de l’infraestructura
 de gestió en el domini de la xarxa de camins (amb programari lliure)

veure presentació

Cristhian Pin Pérez 

 

 Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat

 Creació i estructuració de la base de dades en el domini
 d’infraestructures hidràuliques del Parc Agrari del Baix Llobregat
 i desenvolupament de l’aplicació web

veure presentació

Marina Rull Joan 

 

 Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona

 Automatización del cálculo del índice de afectación por barreras
 (Marulli & Mallarach 2004) con el uso de gvSIG Community Edition

veure presentació

Juan S. Velásquez Ruíz 

 

 ACT Sistemas - Grupo Ayesa

 Optimización de las aplicaciones SIGRID y MiVehiculo

veure presentació

Gorka Zamanillo Bringas