Programa Urbanismo en Red. Digitalización y
 sistematización del Planeamiento Urbanístico vigente

Jon Arozena Díez 

 

 Institut Geològic de Catalunya

 Creació d'un sistema d'informació per a la gestió i ús
 de dades d'Interferometria

veure presentació

Albert Calabria Ferrer 

 

 Consorci del Parc de Collserola

 Migració i integració d’informació GIS al web corporatiu
 del Parc de Collserola mitjançant API de Google

veure presentació

Eduard Cuscó i Puigdellívol 

 

 Semiconductores y Sistemas, SA (SEYS)

 Diseño, desarrollo e implementación de una aplicación web
 de inventario para la gestión de diferentes ámbitos de estudio
 (parques, jardines, playas y mobiliario urbano)

veure presentació

Lara de Gregorio 

 

 Associació Catalana d'Enginyeries Sense Fronteres

 

 Ampliació i millora del Visor d'Informació Territorial de
 l'Aigua. El Salvador.

 

 

 Consell Comarcal de l'Alt Penedès

 SIG per a la gestió d'emergències de protecció a la comarca
 de l'Alt Penedès

veure presentació

Meritxell Gisbert Traveria 

 

 INTRA, Ingeniería de Tráfico, S.L.

 Aplicació de les eines SIG a l’anàlisi d’accidentalitat urbana
 de la ciutat de Bilbao

veure presentació

Laura Sáenz Vallés 

 

 Altamira Information, SL

 Visor Web de resultados SPN, Medidas de movimiento del terreno

veure presentació

Mónica Sánchez Gonzalo 

 

 ETC-LUSI, Centre Temàtic Europeu d'Usos del Sòl i Informació Espacial

 Millora i implementació de l'eina open-source AC2GeoNetwork
 per ArcCatalog

veure presentació

Òliver Sánchez-Camacho García 

 

 Litoral Consulting

 Desenvolupament del Sistema d’Informació Geogràfica Corporatiu SIG_L

veure presentació

Xavier Serra i Sellarès 

 

 Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

 Ampliació i millora de l'aplicació web intranet de consulta de
 la geoinformació cadastral del sistema d'informació municipa
 de Cerdanyola del Vallès

veure presentació

Ana Simón Moreno 

 

 Servei de SIG i Teledetecció, Universitat de Girona

 Disseny i desenvolupament d’una aplicació web basada en
 software lliure per a la gestió d’incidències de les Vies Verdes
 de Girona

veure presentació

Laura Vergonyòs Pascual 

 

 AUMA, consultores en medioambiente y energía, sl

 Inventari de CO2 a l'Àrea de Barcelona com exemple d'emissions
 de gasos amb efecte hivernacle - Càlcul de les emissions amb
 eines SIG i publicació dels resultats amb programari lliure

veure presentació

Matthías Wozel