SEYS, Semiconductores y Sistemas, S.A.

 Sistema d'Informació Geogràfica d'urbanisme integrat en una
 plataforma corporativa del SIG Municipal

veure presentació

Albert Bigorra Miralles 

 

 Departament de Media Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya

 Desenvolupament i implementació d'una metodologia d'anàlisi per
 a l'avaluació ambiental i localització òptima de parcs eòlics

veure presentació

Ignacio Barandalla Hernando 

 

 Grupo de Investigación Arqueològica Graccurris

 Sistema d'Informació Geogràfica Arqueològica SigArq versió 1.1

veure presentació

David Espinosa Alentorn 

 

 Consell Comarcal del Vallès Occidental

 Desenvolupament i publicació web del mòdul de consulta de
 camins integrat al servidor de mapes del Consell Comarcal
 del Vallès Occidental

veure presentació

Meritxell Gallart García 

 

 Laboratori d'Informació Geogràfica i de Teledetecció, LIGIT

 Aplicaciones web para el proyecto ATLAS LIGIT 2009

Jorge Luis Gando Leal 

 

 Projectes i Gestió de Serveis Socials, Progess S.L.

 Sistema d'informació per a la gestió de la intervenció social en
 medi obert

veure presentació

Robert Juan Francés 

 

 AUDING, Auditorias e ingenierías, S.A.

 Desarrollo de nuevas funcionalidades para la aplicación
 WebMap del GIS Corporativo de una empresa de distribución
 de agua en alta

Thaís Lima Nemer 

 

 ETC-LUSI, Centre Temàtic Europeu d'Usos del Sòl i Informació Espacial

 Desarrollo de un prototipo para el Geoportal del Centro
 Temático Europeo de Usos del Suelo e Información Espacial
 de la Agencia Europea del Medio Ambiente

veure presentació

Emanuele Mancosu 

 

 Aigües de Manresa, S.A.

 SIGCOL_AMSA, Protocol de creació SIG a partir d'un entorn
 existent MS7/J

veure presentació

Ferran Moll Riubrogent 

 

 Servei de SIG i Teledetecció, Universitat de les Illes Balears

 Desenvolupament d'una aplicació web del SIG d'accessibilitat
 territorial per a persones amb mobilitat reduïda

veure presentació

Margalida Obrador Izara 

 

 INTRA, Ingeniería de Tráfico, S.L.

foto

 Estudio de seguridad de las infraestructuras viarias de la región
 de Murcia a través de aplicaciones SIG. EuroRAP Murcia 2008

veure presentació

Ester Parra Monforte 

 

 Consorci del Parc de Collserola

 Configuración de la base de datos espacial de los servidores
 web del Parc de Collserola, y ampliación de la funcionalidad
 de los clientes web: caso incidencias faunísticas

veure presentació

Mariangela Pocaterra 

 

 CLABSA, Clavegueram de Barcelona, S.A.

 Migració i desenvolupament d'utilitats d'anàlisi espacial per a la
 planificació i disseny de xarxes de clavegueram urbanes

veure presentació

Josep Puig Farré 

 

 AURENSIS, S.L.

 Optimización de procedimientos de consolidación en actuaciones
 proyectadas mediante aplicaciones SIG

veure presentació

Carlos Ramos Gámez 

 

 Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

 Aplicativo web Intranet para la Gestión Catastral con programación
 libre

veure presentació

Alejandra M. Puerta Marín 

 

 Ajuntament de Viladecans

 Desarrollo de una aplicación para el manejo de elementos gráficos
 en el entorno de ArcMap 9.2

veure presentació

Ruth María Torres Figueroa 

 

 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

 Creació d'un servidor de mapes OGC per a la consulta de dades
 estadístiques

Antonio José Trujillo Martínez 

 

 Laboratori d'Informació Geogràfica i de Teledetecció, LIGIT

 Proyecto Atlas: servidor de datos geospaciales, descarga
 de información cartográfica

veure presentació

Menkar E. Valladares Méndez 

 

 Departament de Media Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya

 Eina corporativa de consulta i visualització de plans i projectes de
 l'Oficina d'Avaluació Ambiental

veure presentació

Jordi Vicens Taberner