Institut Cartogràfic de Catalunya

Aproximació a la construcció de les metadades d'informació geogràfica sota la normativa CEN

veure presentació

Javier Alcalá Navarro

       
 
Aproximació a la construcció de les metadades sota la normativa CEN basat en tres aspectes fonamentals:
- Síntesi i valoració dels continguts de l'estàndar CEN per a la creació de metadades
- Conceptualització i modelització d'una base de dades per a l'emmagatzematge, manteniment i transferència de productes cartogràfics de base.
- Procès de traducció i estructuració de la base cartogràfica digital 1:5000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, com a plataforma pilot per a la generació del banc de metadades.

 

ABS Informàtica SL

FANAL MAP, Aplicació per a la gestió de l'enllumenat públic

veure presentació

Ramón Ascolies Creixell

       
 
Desenvolupament d'una aplicació sobre Visual Basic per a la gestió i manteniment dels elements propis de l'enllumenat públic municipal i viari.
L'aplicació està destinat als serveis de manteniment dels ajuntaments encarregats en darrer teme dels aspectes relacionats amb l'enllumenat públic, Des de l'aplicació es poden realitzar les tasques pròpies de manteniment (avaries, altes, baixes, etc) tant de la informació alfanumèrica com de la cartografia relacionada.

 

Universitat Autònoma de Barcelona, LIGIT

Estructuració i integració dels plànols arquitectònics i la cartografia de referència en el projecte SIG CAMPUS

veure presentació

Joaquim Calafí Rius

       
 
Anàlisi i procediments tècnics per a l'estructuració i integració dels plànols arquitectònics i la cartografia de referència en el projecte SIG CAMPUS:
- Definició de procediments per la integració de la base de referència
dins del sistema de coordenades de la base univesal.
- Procediments per la georreferenciació del plànol arquitectònic dins de la base de referència.

 

Diputació de Barcelona.Servei de Parcs Naturals

Base per al disseny d'un SIG per a la gestió dels parcs naturals de la Diputació de Barcelona

veure presentació

Jordi Duch Cortinas

       
 
Estudi per al disseny d'un sistema d'informació geogràfica per a la gestió dels parcs naturals de la Diputació de Barcelona en base a:
- Anàlisi de les activitats
- Anàlisi dels procediments
- Anàlisi dels fluxos d’informació
- Definició de la informació
- Anàlisi de requeriments funcionals del SIG

 

Ajuntament de Girona

Projecte pilot de geocodificació a la ciutat de Girona

veure presentació

Víctor Molas Giner

       
 
Estudi per a la implantació d'un sistema de geocodificació a la ciutat de Girona amb el posterior desenvolupament i aplicació el sistema de Geocodificació, tant de forma puntual com de forma massiva.
Creació de procediments per a la geocodificació semi-automàtica a partir de adreces especifiques o fitxers massius d'adreces.

 

Ajuntament de Terrassa

Projecte de gestió de la xarxa de camins mitjançant un SIT

Anna Palmada Félez

       
 
L'objectiu fonamental del projecte és dotar a la xarxa de camins del municipi de Terrassa de la forma i contingut necessaris per a poder introduïr-se en el Sistema d'Informació Territorial Municipal de l'Ajuntament de Terrassa.
El projecte ha permès disposar d'un inventari i matriculació de camins i de ficar a l'abast dels usuaris de camins les bases cartogràfiques adeqüades per a poder realitzar les anàlisis de xarxes per a l'optimització i millora de la xarxa de camins del municipi de Terrassa.

 

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

Anàlisi mitjançant SIG de la utilitat de diversos atributs del paisatge en l'estudi territorial i la gestió de la diversitat

veure presentació

Joan Pino Vilalta

       
 
Avaluació de la relació entre diversos atributs territorials procedents del marc teòric de l’ecologia del paisatge i indicadors de l’estat de conservació dels ecosistemes
Exploració de les possibilitats dels SIG en la implementació d’aquests atributs per a llur utilització en la presa de decisions pel que fa a la conservació.

 

Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge

Estudi de la connectivitat territorial del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN)

veure presentació

Guillem Terradas Mir

       
 
Estudi de la connectivitat territorial dels espais PEIN a partir de :- Determinació de la relació territorial dels espais del PEIN en els diferents elements territorials d’interés.
- Anàlisi dels diferents elements territorials
- Usos del sòl
- Xarxa hidrogràfica
- Xarxa de carreteres

 

Consorci Parc de Collserola

Aplicació dels sistemes de posicionament global al Parc de Collserola i integració amb els sistemes d'informació geogràfica

veure presentació

María José Teixidó Pérez

       
 
Estudi per a l'aplicació dels GPS al Parc de Collserola i estructuració de la informació per a la seva correcta integració en els sistemes d'informació geogràfica del Parc de Collserola (SigParc):
-Anàlisi de la viabilitat (precisió i cobertura)
- Estructuració de la informació:
Assignació d'atributs a la xarxa
Traçat de camins
Delimitacions de contorns (àrees cremades, parcel•les)

 

Diputació de Barcelona. Servei d'Informàtica i Telecomunicacions

Normalització de la informació geogràfica. Les metadades

veure presentació

Antònia Valentín Crespo

       
 
Estudi per a la normalització de la informació geogràfica a partir de l'aproximació dels projectes europeus per la normalització de la informació geogràfica.
Disseny d'una aplicació en Microsoft Access per a la implementació de les metadades