3a Edición TFM


La Geoinformación en tus manos. El futuro profesional que esperas, que te espera

Anàlisi bàsica de factors de risc d'incendi forestal al Parc Natural del Montseny

Alumno: Josep Argemí i Relat
Entidad: Diputació de Barcelona.Parc Natural del Montseny
Ver presentación

Gestión de Averías. SIG y redes de abastecimiento de agua

Alumno: Enrique Arias Vega
Entidad: Aigües de Barcelona (AGBAR)
Ver presentación

Metodologia per a la producció d'un mapa de riscos erosius a partir de la cartografia disponible

Alumno: Jordi Arilla Gómez
Entidad: Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge
Ver presentación

Prevenció d'incendis a la urbanització del Rectoret (Les Planes, Barcelona)

Alumno: Roger Bassols i Morey
Entidad: Ajuntament de Barcelona
Ver presentación

Directrius Generals d'implementació del SIG de Planejament Urbanístic i Territorial

Alumno: Adrià Botey i Pascual
Entidad: Generalitat de Catalunya,Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Ver presentación

El Sistema de Información Geogràfica de la Barcelona Arqueológica (SIGBARQ). Elaboración del Modelo Conceptual de Datos

Alumno: Víctor Cabral Rodríguez
Entidad: Ajuntament de Barcelona
Ver presentación

Desenvolupament i implementació de la Guia Urbana de Manresa per Internet

Alumno: Joan Josep de la Flor Rigau
Entidad: Ajuntament de Manresa
Ver presentación

MapServer de localització de Cartografia Digital

Alumno: Jordi Díaz Ibáñez
Entidad: Universitat Autònoma de Barcelona, LIGIT

Aplicativo de visualización de datos cartogràficos. Georreferenciación e integración de fuentes cartográficas a una base SIG

Alumno: Helena Galmés Urbitzondo
Entidad: Planeta Actimedia
Ver presentación 1
Ver presentación 2

ImsParc. Servidor d'informació urbanística del Parc de Collserola per Internet

Alumno: Pablo García García
Entidad: Consorci Parc de Collserola
Ver presentación

Estudi de definició de la Xarxa Comarcal de carreteres de Catalunya

Alumno: Armelle Ibáñez Daluzeau
Entidad: INTRA S.L
Ver presentación

MunVisual. Aplicació de visualització de la cartografia topogràfica digital a escala 1:5000

Alumno: Anna Jiménez i Pinatella
Entidad: Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local
Ver presentación

Càrrega de bases cartogràfiques a l'Atles Electrònic d'Actuacions

Alumno: Jordi Martín i Oriol
Entidad: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Ver presentación

Renovació del Sistema d'Informació de la Fototeca de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i del seu Catàleg de consulta per Internet

Alumno: Marçal Palma i Bartrolí
Entidad: Institut Cartogràfic de Catalunya
Ver presentación

Aplicació dels Sistemes d'Informació Geogràfica al Monitoratge Ambiental. SIG aplicat a la xarxa del Pla de Seguiment de Ropalòcers

Alumno: Ferran Páramo i Sastre
Entidad: Generalitat de Catalunya,Departament de Medi Ambient i Habitatge
Ver presentación