Desenvolupament de Geoaplicacions

Les tendències en el camp de la informació geoespacial han evolucionat en el sentit d’integrar cada cop més la informació geoespacial de manera automàtica en aplicacions finals intel·ligents que actuen directament sobre sistemes que regulen aspectes del funcionament del medi, fet que ha donat lloc a les aplicacions de les anomenades ciutats intel·ligents o smart cities, que s’han revelat com el sector més dinàmic, innovador i motriu de l’economia de la informació geoespacial.

 Paral·lelament, la incorporació de la geolocalització als dispositius mòbils i les seves aplicacions ha donat lloc a una nova generació d’aplicacions intel·ligents, que permeten a l’usuari interactuar de forma ubiqua i mòbil, i que, a més d’integrar-se amb aplicacions intel·ligents del medi, tenen també l’efecte de produir un gran volum de dades geolocalitzades dinàmiques, l’anomenat Big Data, que pot ser objecte d’anàlisi posterior per a multitud d’aplicacions, tant de negoci com de millora dels serveis públics i de la qualitat de vida dels ciutadans.

 Totes aquestes realitats fan que sigui fonamental orientar la formació dels professionals de la geoinformació cap al desenvolupament d’aplicacions intel·ligents amb contingut geoespacial, tant a nivell de disseny com d’implementació, per a la creació de les eines necessàries per a la publicació i aprofitament de la geoinformació cada vegada més present en el món.

 Amb l’especialitat de Desenvolupament de Geoaplicacions, el Màster en Geoinformació forma professionals capaços de:

  • Reconèixer els requeriments i necessitats de l’usuari de la geoinformació per a definir i desenvolupar serveis d’informació geoespacial.
  • Definir, dissenyar i desenvolupar aplicacions de SIG d’usuari final en entorns oberts i corporatius.
  • Analitzar els requeriments funcionals i d’interfície per a implementar aplicacions de SIG sobre plataformes d’escriptori, web i mòbils.
  • Aplicar metodologies i procediments de desenvolupament i implantació d’aplicacions de SIG.
  • Conèixer i utilitzar els diferents paradigmes i entorns de programació.
  • Engegar idees originals i imaginatives relacionades amb les diferents aplicacions de la geoinformació usant les noves tecnologies en forma de serveis operacionals i d’aplicacions intel·ligents.
  • Conèixer les tecnologies de la informació, web i client-servidor, per a definir i plantejar solucions tecnològiques que permetin desenvolupar aplicacions informàtiques d’usuari final adaptades a situacions i requeriments específics.