Coordinadores

Dr. Joan Nunes i Alonso
Corbera_Jordi Doctor en Geografía
Departament de Geografia
Universitat Autònoma de Barcelona

Dr. Jordi Corbera Simó
Corbera_Jordi Doctor en Física
Jefe del Centre de Suport Programa Català d’Observació de la Terra
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya