Resultats acadèmics

Un dels aspectes més destacables de l’experiència al llarg de 17 edicions realitzades del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, és el baix grau d’abandonament dels alumnes, que ha estat pràcticament nul al llarg de totes les edicions finalitzades (menys d’un 3% dels alumnes matriculats).

D’altra banda, el nombre de 240 postgraduats, tot i ser una xifra volgudament modesta pel nombre limitat de places ofertes d’acord amb els criteris de qualitat de la nostra proposta formativa, és ja una quantitat apreciable en qualsevol context de formació superior, tant de postgrau com fins i tot de grau, i també com a col·lectiu de professionals amb un bagatge comú, la major part dels quals són actualment actors destacats en el sector de la Geoinformació a Catalunya.