Formació de qualitat

El Màster en Geoinformació ofereix una formació de qualitat basada en l’experiència tant tecnològica com educativa del LIGIT (UAB) i de l’ICGC. El LIGIT, com a organitzador de 17 edicions del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, i l’ICGC, com a referent a Catalunya i a nivell internacional en l’àmbit de les tecnologies de la informació geoespacial, són dos actius importants per a aportar experiència i qualitat en la formació de nous professionals especialitzats en la geoinformació.

La formació de qualitat es basa en els següents pilars fonamentals:

  • Objectius precisos i definits d’acord amb la dinàmica del sector i del mercat laboral.
  • Continguts estructurats.
  • Ensenyament totalment pràctic basat en projectes i tallers.
  • Exigència i dedicació.
  • Mitjans tècnics professionals.
  • Places limitades.
  • Selecció de l’alumnat.

Amb aquesta finalitat el nombre de places és limitat a 20 alumnes i s’estableix un procés de selecció per tal de garantir un nivell bàsic de coneixements previs, adquirits en la titulació, en cursos introductoris o en la pràctica professional.