Laboratori d’Informació Geogràfica i Teledetecció, LIGIT (UAB)

El Laboratori d’Informació Geogràfica i Teledetecció, LIGIT, és un servei científico-tècnic de la Universitat Autònoma de Barcelona, creat el 1987, que es dedica al tractament informàtic de la informació geogràfica, al disseny i implantació de sistemes d’informació geogràfica i al desenvolupament d’aplicacions de SIG personalitzades per als usuaris finals d’administracions públiques i empreses.

El LIGIT realitza tres tipus d’activitats diferents:

  • dóna suport a la recerca: posant a l’abast dels usuaris de recerca de la UAB (estudiants de segon i tercer cicle i professors/investigadors) diferents mitjans, com són programes informàtics especialitzats, programes professionals, serveis específics (escànners de gran format, plotters, etc.), facilitant dades i proporcionant coneixement i assessorament dins el món dels sistemes d’informació geogràfica.
  • realitza projectes de desenvolupament de tecnologies de la informació geogràfica mitjançant convenis i contractes amb empreses i institucions externes, de les que la Generalitat de Catalunya o la Diputació de Barcelona en són alguns exemples.
  • proporciona formació específica en el seu camp a través d’una oferta de formació continuada, realitzant cursos a mida i postgraus .

El Laboratori d’Informació Geogràfica i Teledetecció, LIGIT ha dut a terme més de 200 projectes i serveis de consultoria i de formació de SIG en els 28 anys d’existència.

Des de l’any 1996, proporciona les instal·lacions i part del professorat per a la realització del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica.

El Departament de Geografia de la UAB va introduir els SIG a Catalunya el 1980. La realització del Màster en aquest marc es beneficia no sols d’una infraestructura permanentment al dia, sino també de la llarga experiència de treball en el camp de la geoinformació.

Més informació a http://www.uab.cat/ligit