Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC, és l’agència cartogràfica del Govern de la Generalitat de Catalunya, des de l’any 1982.

L’ICGC, a més de produir les diverses sèries de cartografia de Catalunya, és un proveïdor de serveis i de solucions arreu del món, expert i innovador en l’ús de les tecnologies de la geoinformació i la seva aplicació al territori. L’expertesa de l’ICGC cobreix tota la cadena d’adquisició de dades, processament i interpretació necessària per a obtenir informació real, acurada i actualitzada del territori a qualsevol escala i arreu del planeta.

Amb més de 30 anys d’experiència i més de 200 professionals especialitzats en Geologia, Cartografia, Teledetecció, SIG, Geodésia i, en general, en el conjunt de Tecnologies de la Informació Geoespacial, l’ICGC desenvolupa programes a nivell nacional i internacional.

L’ICGC innova i participa en solucions geoespacials per a gestionar el món en camps com els aspectes ambientals dels usos del sòl, la gestió de recursos naturals, l’agricultura de precisió, la gestió i administració del planejament urbanístic, la valoració del sòl urbà, el medi ambient, la sostenibilitat i la qualitat de vida en el medi urbà, entre d’altres.

Més informació a http://www.icgc.cat