Objectius

L’objectiu principal del Màster en Aplicacions i Gestió de la Geoinformació és formar professionals a nivell avançat en cada una de les dues especialitats ofertes, que responen als perfils de professionals que demanda el mercat laboral:

  • Consultor / Analista / Programador de Geoaplicacions
  • Consultor / Gestor / Emprenedor de productes i serveis de Geoinformació

D’acord amb aquests perfils professionals, els objectius comuns a les dues especialitats són:

  • Utilitzar de forma òptima els recursos d’informació geoespacial
  • Dissenyar, implementar i administrar sistemes d’informació geoespacial

Els objectius específics de l’Especialitat de Desenvolupament de Geoaplicacions són:

  • Dissenyar i programar geoaplicacions d’escriptori per a usuari final
  • Dissenyar i programar geoaplicacions web per a usuari final
  • Dissenyar i programar geoaplicacions mòbils i aplicacions intel·ligents d’informació geoespacial

Així mateix, els objectius propis de l’Especialitat de Desenvolupament de Geoaplicacions són::

  • Dissenyar i gestionar projectes de producció o d’aplicació d’informació geoespacial
  • Dissenyar aplicacions intel·ligents d’informació geoespacial per a smart cities
  • Dissenyar i gestionar projectes R+D+I