Presentació

Projecte conjunt UAB – ICGC de formació superior oficial en Geoinformació

El Màster en Aplicacions i Gestió de la Geoinformació (Màster en Geoinformació) és la 19a. edició del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, títol propi de la UAB des del curs 1996-97, que actualment és en tràmit per a convertir-se en Màster Universitari oficial el curs 2017-18.

A partir de la 18a. edició, i en el futur com a Màster Universitari oficial, el Màster en Aplicacions i Gestió de la Geoinformació és organitzat conjuntament pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la col·laboració del LIGIT (Laboratori d’Informació Geogràfica i Teledetecció) de la UAB, i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que han unit coneixements, expertesa i mitjans per oferir un programa de formació superior en l’àmbit de la geoinformació nou, ampli i actualitzat al moment present de la geoinformació.

 

Programa renovat

El nou programa renovat de Màster en Aplicacions i Gestió de la Geoinformació manté els continguts centrats en la concepció i implementació de sistemes d’informació geogràfica i en el desenvolupament i programació de les aplicacions de SIG (d’escriptori, web i mòbils), que permeten proporcionar eines i serveis d’ús de la informació als usuaris finals.

Al mateix temps, el programa renovat incorpora nous continguts adreçats a la concepció i gestió de projectes de producció o d’aplicació de la informació geoespacial a l’àmbit de les ciutats intel·ligents o smart cities.

Paral·lelament, s’han reordenat i ampliat els continguts fonamentals de cartografia i d’anàlisi per donar cabuda a les múltiples i noves fonts d’informació geoespacial (sensors, geolocalització de dispositius mòbils, dades dinàmiques, big data, etc.) i a les eines per tractar-les, a fi d’incorporar-les al desenvolupament d’aplicacions o de projectes d’aplicació. Així mateix, el desenvolupament d’aplicacions s’amplia amb la programació d’aplicacions de SIG per a dispositius mòbils.

 

Dues especialitats

Amb la incorporació dels nous continguts i la reordenació dels continguts bàsics es defineixen tres blocs formatius, un de bàsic comú i dos d’especialitzats que permeten oferir dues especialitats del màster: una orientada al desenvolupament i programació d’aplicacions, sensiblement coincident amb el contingut de les edicions anteriors; i una altra, orientada al disseny i gestió de projectes de producció o d’aplicació d’informació geoespacial per a ciutats intel·ligents, que correspon als nous continguts incorporats.

D’aquesta manera, cursant el bloc comú i un o altre dels blocs d’especialitat, s’ofereixen dos itineraris especialitzats que condueixen al títol de màster amb l’especialitat corresponent:

  • Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, Especialitat en Desenvolupa­ment de Geoaplicacions
  • Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, Especialitat en Gestió de la Geoinformació per a Smart Cities

 

Títol convalidable pel de Màster Universitari oficial

En aquest curs 2016-17 el Màster en Geoinformació s’ofereix encara com a Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, títol propi de la UAB. Un cop completat el procés de conversió en Màster Universitari oficial, previst per al curs 2017-18, els graduats d’aquesta i d’anteriors edicions podran sol·licitar la convalidació pel nou títol oficial de Màster Universitari en Aplicacions i Gestió de la Geoinformació.

 

Destinataris

El Màster en Aplicacions i Gestió de la Geoinformació s’adreça als graduats de qualsevol disciplina relacionada amb el territori o les tecnologies de la informació, que vulguin desenvolupar un perfil de tècnic analista o consultor en sistemes d’informació geogràfica o de gestor o emprenedor en productes i serveis de geoinformació.

 El Màster en Aplicacions i Gestió de la Geoinformació s’adreça també a professionals en actiu o en atur de qualsevol disciplina relacionada amb el territori o les tecnologies de la informació que desitgin millorar o reorientar la seva carrera vers noves sortides professionals.

 

Requisits d’accés

Títol universitari superior (grau, llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura superior) o de grau mitjà (diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica).

 

Sortides professionals

El Màster en Aplicacions i Gestió de la Geoinformació respon a la demanda actual del mercat professional, amb un programa de formació orientat a proporcionar la competència professional necessària per a accedir a llocs de treball amb els perfils següents:

Comuns a les dues especialitats:

– Tècnic de SIG
– Cartògraf
– Analista de sistemes SIG
– Consultor de SIG

Especialitat en Desenvolupament de Geoaplicacions:

– Analista d’aplicacions geoespacials
– Desenvolupador d’aplicacions geoespacials
– Desenvolupador d’aplicacions mòbils intel·ligents

Especialitat en Gestió de la Geoinformació per a Smart Cities:

– Responsable del SIG corporatiu d’administracions públiques o empreses
– Gerent o emprenedor responsable de productes o serveis d’informació geoespacial
– Responsable de projectes científics, públics o comercials d’aplicacions i serveis d’informació geoespacial