New editorial condenses 15 years of research of the GGG in public spaces.

Maria Dolors Garcia Ramon, Anna Ortiz Guitart i Maria Prats Ferret (eds.) (2014). Public spaces, gender and diversity. Geographies for inclusive cities, Barcelona: Icaria.

Què són els espais públics? Qui els pensa, els projecta i els desitja? Qui els fa servir, per a què i quan? Quin paper tenen en la nostra vida quotidiana? L’estudi de l’ús i l’apropiació dels espais públics posa de manifest que els homes i les dones viuen, perceben i imaginen els espais públics de manera diferent segons els gènere, l’edat, la classe social i les múltiples identitats. L’espai públic és la ciutat i sense espai públic no hi ha ni ciutat inclusiva, ni ciutadania. L’espai públic és un espai de poder, però també pot ser i ha de ser un espai d’ús col·lectiu, llibre heterogeni, multifuncional, integrador, carregat de sentit, de memòria i d’identitat.

Aquest llibre ens dóna la oportunitat de reflexionar sobre els recents avanços conceptuals i metodològics des d’un enfocament inclusiu i de la geografia feminista, a través de diversos estudis de cas. La majoria dels capítols es refereixen a la ciutat de Barcelona i a d’altres ciutats de l’àrea metropolitana, referents a la creació i foment dels espais públics des de finals dels anys vuitanta fins a l’actualitat.

Més informació a:

http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1493

Podeu llegir el pròleg del llibre a càrrec de Jordi Borja en la següent adreça electrònica:

http://jordiborja.cat/prologo-al-libro-espacios-publicos-genero-y-diversidad-geografias-para-unas-ciudades-inclusivas/

espacios_publicos_genero