Crida a la participaciò – IV Congrés Europeu de Geografies de les Sexualitats / 13-15 Setembre 2017 / Barcelona

El Grup de Geografia i Gènere participa en la organitzaciò del IV Congrés Europeu de Geografies de les Sexualitats.

 

IV Congrés Europeu de Geografies de les Sexualitats

“Relacionalitat, escales i interseccions”

13-15 de setembre de 2017 Barcelona

 

Presentació i crida a la participació

 

 

Seguint les anteriors conferències de Geografies de les Sexualitats a Brussel·les (2011), Lisboa (2013) i Roma (2015), la conferència de 2017 a Barcelona es centrarà en les formes en què les sexualitats es viuen i s’emmarquen relacionalment, en intersecció amb altres identitats i en una varietat d’escales socials i espacials. Aquesta conferència pretén aglutinar acadèmiques, professionals i activistes de diferents disciplines i contextos geogràfics interessades en crear un espai per al debat obert i la discussió.

 

Les múltiples formes en les que experimentem, percebem i expliquem les nostres sexualitats estan modelades pel nostre gènere, classe, etnicitat, origen, edat, religió i (dis) capacitats, entre d’altres. Originalment inspirat per la teoria queer, el camp de les geografies de les sexualitats s’ha preocupat per explorar les diverses formes en què estem influenciades i (re) produïm les posicion(alitat)s socials i les categories. De fet, com afirma Michael Brown, “hi ha un consens ferm que perquè les geografies de la sexualitat siguin veritablement queer no poden centrar-se exclusivament en la sexualitat per se, sinó que també s’han de considerar les seves connexions amb altres dimensions de la identitat” (2012: 541).

 

Si bé la interseccionalitat s’ha convertit en una important perspectiva teòrica i metodològica per donar compte de la varietat de les experiències i representacions de les identitats en diferents llocs i escales, encara és necessària la investigació sobre les formes en què els moviments socials i la política en general, a escales diferents (des del local fins al transnacional) condicionen les formes en que experimentem, resistim i representem les nostres identitats. De fet, en molts països estan proliferant discursos en relació a una geopolítica de les identitats i les sexualitats hegemònica i normativa, basada en els conceptes de ‘modernitat’, ‘progrés’ i ‘drets humans’, que alimenta imaginaris sexistes, racistes i Islamofòbics . No obstant això, sorgeixen també grups i individualitats que trenquen amb aquestes narratives hegemòniques, connectant a nivell transnacional diferents experiències locals. Gràcies a les xarxes socials i els mitjans, s’obre també a possibilitat de contaminació i inspiració mútua, portant també a nous imaginaris interseccionals.

 

En base a aquesta presentació, obrim la conferència a presentacions de formats diversos. A part de les presentacions tradicionals en una conferència, també obrim el format a un altre tipus de contribucions com taules rodones, espais oberts per a la discussió, passis de pel·lícules o altres contribucions. Les propostes de sessions també són benvingudes. Busquem fomentar la creació de xarxes, el debat i les discussions a través de les fronteres, les comunitats lingüístiques i les disciplines acadèmiques.

 

Els temes d’interès són (però no es limiten a):

 

 • Interseccionalitat i l’experiència i representació d’identitats i sexualitats;
 • L’experiència desigual d’identitats i sexualitats en diferents llocs i escales;
 • Geopolítica global de les sexualitats enfront de pràctiques i experiències locals;
 • Sexisme, masclisme, heteronormativitat i homonormativitat en els temps ‘post-gènere’ i ‘post-gai’;
 • Moviments socials, polítiques locals i reestructuració d’identitats;
 • Drets LGBT, ciutadania sexual i l’exclusió d’ ‘altres’;
 • El paper de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació en la formació d’identitats i sexualitats;
 • La propaganda ‘anti-gènere’ i el seu impacte en les identitats i la política;
 • Interseccions de l’heterosexisme i el patriarcat
 • Política queer i solidaritat transnacional
 • Homonacionalisme, racisme i xenofòbia
 • Treball sexual i solidaritats feministes
 • Cossos i política sexual
 • Dissidents sexuals, salut i reproducció
 • Plaers, perills eròtics i sexualitats utòpiques

 

S’accepten propostes tant en castellà com en anglès. La nostra intenció és la de crear un espai inclusiu per promoure el diàleg entre diferents idiomes.

Per presentar els resums de les presentacions, anar al següent enllaç. Data límit de presentació: 15 abr 2017

Per presentar propostes de sessions, veure les indicacions aquí. Data límit de presentació: 1 març 2017

Per a més detalls i informació sobre la conferència (incloent el CFP en diferents idiomes), veure el lloc web: https://egsc2017.wordpress.com/